Integrate SaltStack with fulcrm.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Marek Isalski 3bf2451886 add README.md 2 år sedan
modules/pillar initial import 2 år sedan
.hgignore initial import 2 år sedan
README.md add README.md 2 år sedan

README.md

fulcrm integration for SaltStack

Configuration

Add to /etc/salt/master or /etc/salt/master.d/fulcrm.conf or something similar:

extension_modules: /srv/salt/modules

ext_pillar:
  - fulcrm:
      username: test_api_user
      api_key: f097dd69c733854dd8473f3c99179e93838d5999